Kontakt

Pracownia MR czynna

Pon - Pt: 7:00 - 22:00

Sobota:  8:00 - 20:00


ul. Zagnańska 77
25-558 Kielce
41 230-22-44
887-666-662
info@rezonanskielce.pl
Badania z kontrastem

Wykonanie niektórych rodzajów badań metodą rezonansu magnetycznego wymaga
dożylnego podania środka kontrastowego. Działanie środka kontrastowego
polega na gromadzeniu się go w badanej tkance, w celu wzmocnienia lub
osłabienia odbieranego sygnału. Umożliwia to uzyskanie obrazów o różnym
kontraście, w zależności od rodzaju badanej tkanki oraz bardziej szczegółowe
uwidocznienie nieprawidłowości.
 
Zwiększone prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych po podaniu
kontrastu może wystąpić u pacjentów ze skłonnościami alergicznymi oraz
pacjentów z udokumentowaną wcześniejszą reakcją na podanie środka
kontrastowego. Ponadto, zalecana jest szczególna ostrożność przy podawaniu
środków kontrastowych pacjentom ze schorzeniami nerek oraz tarczycy. Dlatego przed
badaniem MR z kontrastem zaleca się wykonanie badania poziomu kreatyniny w
surowicy u każdego chorego i dostarczenie wyników badania do pracowni
Rezonansu Magnetycznego w dniu badania MR.

 
Kreatynina to jeden z parametrów służących do oceny czynności nerek.
Wykorzystuje się go w ocenie zarówno ostrej jak i przewlekłej niewydolności
narządu. Każda dysfunkcja ze strony nerek powinna skłonić nas do wykonania
badania na stężenie kreatyniny i mocznika we krwi.